Outsourcing 3.0

Tijdens selectietrajecten is er altijd een spanningsveld tussen technisch-functioneel uitvragen en het voorschrijven van eisen en wensen.

Source2Innovate is gespecialiseerd in de nieuwste generatie selectie trajecten.

Bij de 3e generatie selectietrajecten gaan uitbesteder en dienstverlener in dialoog over de best passende oplossingen. Ze bouwen aan de contouren van een partnerschap waarbij alle partijen elkaar versterken.

Het is een aanpak die aansluit bij de eisen van deze tijd en als doelstelling heeft om toekomstbestendige partnerships te realiseren.

Lees verder over onze aanpak