Regelmatig horen we dat bedrijven niet helemaal tevreden zijn met de IT dienstverlening die zij inkopen. Als wij doorvragen, komen wij vaak dezelfde oorzaken tegen.

Deze oorzaken zijn allemaal terug te voeren op het traditionele inkoopmodel. Wij gaan echter uit van een andere aanpak, waarin een organisatie samenwerkt met haar dienstverleners in een partnership model. Dit noemen wij het IT ecosystem model: Op basis van een gezamenlijke doelstelling samenwerken aan de best passende dienstverlening. Dit kan vaag klinken, maar de uitwerking is heel concreet: stapsgewijs, binnen bestaande projecten, met elkaar op een andere manier de dienstverlening vormgeven.

Hoe wij helpen

Source2Innovate werkt samen met haar klanten om stapsgewijs te migreren van een traditioneel diensten-inkoopmodel naar een partnership model.

Zo’n traject is maatwerk. Hieronder benoemen we een aantal elementen die vaak onderdeel zijn van zo’n traject, in de juiste volgorde:

IST

Bij alle verandertrajecten is het van belang te weten wat de uitgangspositie is. De eerste focus is daarom op de IST situatie. Door de problemen waar bedrijven tegenaan lopen, is het meestal heel duidelijk dat er een behoefte is aan inzicht in de IST. We focussen op:

  • Spend in kaart
  • Contracten Analyse
  • IT verkaveling
SOLL

Om de SOLL helder in beeld te krijgen, kijken we naar de richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen, en relateren we dat aan de ontwikkelingen in de markt. Daarna besteden we aandacht aan gedragsverandering om de SOLL te realiseren. We focussen op:

  • Strategiebepaling
  • Roadmapping
  • Canvassing your Ecosystem
  • Implementing your Ecosystem