Themadag digitale Ecosystemen op Nyenrode.

“Het succesvol samenwerken in ecosystemen voor digitale transformatie en innovatie verlangt een verandering van de mindset.” Dat is één van de voornaamste conclusies van de themadag ‘Digitale Ecosystemen en ambidextrie’ die op donderdag 28 november plaats vond op Nyenrode Business Universiteit. Het evenement benadrukte  dat de waarde van technologie sterk afhankelijk is van menselijke inventiviteit en het vermogen tot veranderen en samenwerken.

De reden waarom organisaties met name nu moeite hebben met veranderen en innoveren wordt onder andere verklaart in Martec’s Law,” aldus Bart van der Linden, PhD-student en research fellow aan Nyenrode Business Universiteit. “Technologie verandert exponentieel en kan onmogelijk door organisaties volledig worden ingepast en geabsorbeerd. Iedere organisatie komt daarom onherroepelijk voor belangrijke strategische technologiekeuzes te staan en pakt deze ook anders aan.  Van strategische outsourcing, partnerships met scale up’s tot aan radicale beslissingen om een hele nieuwe organisatie en technologieplatform te starten.”

 

Voor het hele verslag, klik hier. Voor het beeldverslag klik hier.

Rondetafel "De toekomst van de digitale workforce".

De IT organisatie verandert in rap tempo. Waar de afdeling eerder een ondersteunende rol naar de business had, nemen ze een steeds strategischere rol in. Bart van der Linden, onderzoeker aan de Nyenrode Business Universiteit en oprichter van Source2Innovate, schetst kort enkele uitdagingen die bij veel IT organisaties spelen, zoals, de hang naar digitale -platformen en -ecosystemen en de adoptie van agile werken.

Presentatie Bart van der Linden - Nyenrode & S2I
2018.RT IT workforce.Nyenrode.pdf (1.73MB)
Presentatie Bart van der Linden - Nyenrode & S2I
2018.RT IT workforce.Nyenrode.pdf (1.73MB)


Agile met ontwikkelpotentieel

Robbert Jan Willemsen van Exin schetst de stand van zaken binnen het CEN, waar op Europees (internationaal) niveau wordt gewerkt aan een framework voor professionele competenties in de ICT, het e-CF. Met een internationale standaard is het beter inzichtelijk te maken hoe de competenties van iemand passen bij werkzaamheden binnen een bedrijf, maar zeker ook hoe deze passen bij andere functies, bedrijven en opleidingen. De markt moet daarvoor dan wel de standaard omarmen en ermee aan de slag gaan. De huidige krapte op de arbeidsmarkt in de IT sector kan hiervoor een driver zijn.

Dat vraagt wel een agile blik op mensen en hun ontwikkelpotentieel. Voor veel bedrijven met een formele en hiërarchische bedrijfscultuur is het moeilijk om agile te werken. Agile werken vraagt om horizontale verbanden, om breed opgeleide mensen die kunnen reflecteren op zichzelf, op anderen en op hun werk. De toekomst vraagt dus om andere competenties van mensen, en het e-CF brengt de professionele competenties in kaart. Wie daaraan de business competenties en de gedragscompetenties toevoegt, kan een ontwikkelplan voor zijn medewerkers optuigen. De tool van Exin ondersteunt daarin.

Discussie: het agile werken is een hot topic, vooral de vraag hoe je dat effectief implementeert in hiërarchische bedrijven. Er is consensus dit te starten bij de IT afdeling, maar zonder sponsoring vanuit de top van het bedrijf gaat implementatie niet werken.

Presentatie Robbert-Jan Willemsen - Exin
2018.RT IT workforce.Exin.pdf (1MB)
Presentatie Robbert-Jan Willemsen - Exin
2018.RT IT workforce.Exin.pdf (1MB)


Toekomstgericht binnen de overheid

Het ministerie van Defensie wilde een oplossing met als uitgangspunt de vraag hoe medewerkers meer inzicht in zichzelf kunnen krijgen. Stefan Schoenmakers geeft aan dat analyse van het medewerkersbestand bij Defensie liet zien dat het merendeel man en 50+ is, met een voorkeur voor hiërarchie en processen. Niet verwonderlijk aangezien de afgelopen decennia vooral vraag was naar procestijgers, maar agile werken vraagt een flexibeler instelling. Er was een dialoog nodig. En die dialoog begint met het in kaart brengen van professionele competenties, business competenties en gedragscompetenties van medewerkers. De rapportages zorgden ervoor dat medewerkers in dialoog met managers konden over de analyse, de gaps en de mogelijke ontwikkelplannen. Defensie heeft daarbij voorkeur voor het T shaped profiel: breed opgeleide en breed inzetbare mensen met diepte kennis van enkele specifieke IT onderwerpen. Uiteindelijk is dit dus een proces van verandering, en kun je hier ook goed naar kijken vanuit de discipline verandermanagement.

De discussie richt zich op de vraag in hoeverre je mensen kunt ontwikkelen. Niet iedereen kan mee in de gevraagde competenties en instelling, en wat doe je dan? Als traditionele oplossingen gezocht worden in het meegeven van mensen in het outsource traject, dan is Stefan daar geen voorstander van. Iedereen is nodig om de ICT “toekomstproof” te krijgen, dus is het onwenselijk mensen te laten vertrekken. Je moet alleen ook niet teveel aandacht aan de negatieve houding besteden, vergeet vooral niet om de positieve mensen gemotiveerd te houden, is de aanbeveling.

Stefan Schoenmakers - Ministerie van Defensie
2018.RT IT workforce.MinDef.pdf (1.57MB)
Stefan Schoenmakers - Ministerie van Defensie
2018.RT IT workforce.MinDef.pdf (1.57MB)


De toekomst een stap voor zijn

 Volgens Yvo Verbeek van Achmea gaat er in de komende jaren veel gebeuren door intrede van nieuwe technologieën. Denk aan internet of things, Blockchain en zelfrijdende auto’s. Ook de adoptie van technologieën is aan het versnellen. En met het feit dat bedrijven een steeds kortere ‘levensduur’ hebben, maakt dat het voor bedrijven als Achmea een uitdaging is om de toekomst een stap voor te blijven. Daarom is het van belang om de huidige medewerkers blijvend te laten leren en tegelijkertijd interessant te zijn voor de nieuwe generatie ‘digital natives’.

Het ontwikkelen van de juiste competenties is van belang. Maar waarom competentiegericht ontwikkelen. De belangrijkste redenen zijn:

Toekomstgericht ontwikkelen gebeurd door alle IT medewerkers een profiel te laten maken van de competenties die zij bezitten. Een individueel rapport geeft daarbij de medewerker en teamlead handvatten om een ontwikkelplan te maken. Ook kan er een groepsrapport gemaakt worden om er een KPI op te ontwikkelen, om de prestaties te verbeteren.

Presentatie Yvo Verbeek - Achmea
Rondetafel IT empowerment - Yvo Verbeek.pdf (1.92MB)
Presentatie Yvo Verbeek - Achmea
Rondetafel IT empowerment - Yvo Verbeek.pdf (1.92MB)

 

Vijf belangrijke punten voor het inzichtelijk maken van de IT workforce en die uit de discussie naar voren kwamen zijn:

  • Voor het creëren van inzicht voor medewerkers in een ontwikkelplan is zijn professionele competenties (e-CF), business competenties en gedragscompetenties nodig. Daarom is e-CF geen doel op zich, maar een onderdeel van een aanpak voor dit ontwikkelplan.
  • Begin met een kleine testgroep om de IT workforce in kaart te brengen.
  • Er zijn verschillende invalshoeken om de IT workforce toekomstvast maken, zoals personen snel inzetbaar maken voor nieuwe, of andere interne functies, danwel het voorbereiden op een aanbesteding.
  • Buy-in vanaf management-level is een belangrijke succes factor.
  • Het is van belang om de medewerkers en managers mee te nemen in de 'reis'; het in kaart brengen van de competenties is geen assessment of beoordeling, maar een start van een persoonlijk ontwikkelplan.