Multisourcing & Innovatie: here's how.

Veel bedrijven zijn nog steeds op zoek naar de heilige graal als het gaat om multisourcing en innovatie. Waar innovatie met één serviceprovider al een uitdaging is, lijkt innoveren in een multisourcingomgeving een utopie. Een promotieonderzoek met als startpunt een metamodel dat bij verschillende multinationals getoetst wordt, kan helpen bij innovatie met meerdere externe partners.

Innovatie en outsourcing gaan nog altijd lastig samen. Toch begint de tijd te dringen voor deze twee tegenpolen. Het traditionele outsourcing lijkt langzamerhand te verdwijnen, waardoor innovatie binnen outsourcing relaties tot het verleden lijkt te gaan behoren. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn er veel organisaties die in een tweede of latere generatie outsourcingcontract zitten. Vaak wordt er dan niet snel meer verkast naar een andere service provider. Dat betekent dat veel outsourcing contracten van een latere generatie aan het veranderen zijn in een hybride sourcing structuur; een combinatie van bijvoorbeeld cloudsourcing, cosourcing en nog maar een klein gedeelte outsourcing. De focus ligt dan veel meer op samenwerken in een multisourcing omgeving. Dit samenwerken ten behoeven van innovatie levert echter voor deze service providers een probleem op. Het probleem is dat veel traditionele service providers uit de oude outsourcing wereld nog veel uitdagingen hebben om alle afdelingen of business divisions voor een outsourcing-klant aan te aan te sluiten. Daardoor komt veel vernieuwing en innovatie niet vanuit deze service providers uit de verf, ondanks dat ze zelf wel heel innovatief zijn. Steeds meer uitbesteders zoeken hun heil op innovatievlak daarom bij andere en vooral kleinere partijen. Dit is een duidelijke aanwijzing dat innovatie binnen outsourcing relaties tot op heden verre van een succes is, laat staan in een multisourcing omgeving. Ten tweede zijn er nog veel bedrijven die op het punt staan voor het eerst uit te besteden, maar deze direct de stap willen zetten naar cloudsourcing met een service integrator (SI). De nadruk komt hierdoor op ver gestandaardiseerde technieken te liggen, waar een SI nodig is om de verschillende technieken (IaaS, PaaS, SaaS en andere soorten clouds). De SI zal mogelijk alleen bezig zijn met de run en de change van de verschillende technieken. Daardoor zal het gat tussen wat is uitbesteed en de retained IT organisatie en de business nog verder uit elkaar komen te liggen, waardoor het nog meer voor de hand ligt om een derde partij te vragen voor IT-gerelateerde innovatie.

Outsource Magazine #1 2016:
Multisourcing & Innovatie: here's How
OM.2016.01_Multisourcing en innovatie.pdf (6.93MB)
Outsource Magazine #1 2016:
Multisourcing & Innovatie: here's How
OM.2016.01_Multisourcing en innovatie.pdf (6.93MB)