Digitale transformatie vergt meer van Outsourcing-relaties

Digitale transformatie heeft op alle sectoren en de overheid een enorme impact. Daarnaast dragen serviceproviders nauwelijks bij tijdens de herkenning en erkenning van deze transformatie bij hun klanten. Die conclusie kon getrokken worden uit de korte enquête die Whitebridge Consulting, samen met SourcingExchange en Nyenrode Business Universiteit, uitvoerde tijdens het Jaarcongres Strategic Sourcing.

The Journey to Digital’ was dit jaar het thema van het drukbezochte Jaarcongres Strategic Sourcing. Tijdens dit event van afgelopen juni voerden WhiteBridge Consulting, SourcingExchange en Nyenrode een enquête uit naar digitale transformatie in relatie tot sourcing. Digitale transformatie heeft een allesbepalende en allesver- anderende impact op de markt, bedrijven en organisaties. Elk bedrijf heeft, zo werd duidelijk, een eigen reis en eindpunt in gedachten op het vlak van digitale transfor- matie. Zo betekent digitale transformatie voor het ene bedrijf een app voor klantbe- leving en voor het andere bedrijf het ervoor zorgen dat medewerkers vanuit huis op een beveiligd netwerk kunnen werken. De enquête omvatte drie thema’s. Het eerste thema adresseerde sourcings-uitdagingen ten aanzien van de digitale transformatie binnen de organisaties. Het tweede thema ging over de rol die de serviceproviders en andere externe partijen spelen bij deze transformatie. Het laatste thema focuste op de veranderende rol van IT binnen organisaties. Meer dan twintig bedrijven uit verschillende sectoren en overheidsorganisaties gaven hun visie op deze thema’s, waar duidelijk de verschillende ideeën rondom digitale transformatie, de rol van de serviceprovider en de situatie bij de organisaties naar voren kwamen.

DIGITALE TRANSFORMATIE EN IMPACT ORGANISATIES

De ondervraagden zagen allemaal dat IT steeds belangrijker wordt binnen de eigen organisatie. Daarbij is het op een juiste manier beschikbaar stellen van data een belangrijk aspect van IT, maar ook het faciliteren dat men (wereldwijd) eenvoudiger kan samenwerken via platformen. Op zich zijn deze aspecten niet anders dan aan het einde van de vorige eeuw, toen een aantal bedrijven met de- zelfde transformatie bezig was. Destijds werd het automatisering genoemd, nu digitale transformatie. Het grote verschil is dat tijdens de fase van automatisering een IT-organisatie ontstond, die los stond van de business. Bij deze fase van digitale transformatie wordt IT strategisch en ‘beweegt’ IT de business in en vice versa. Alle bedrijven en overheidsinstanties die deelnamen aan deze enquête gaven aan in mindere of meerdere mate geconfronteerd te worden met deze beweging. Ook werd duidelijk dat er al een aantal sectoren is waar organisaties bijna volledig digitaal zijn. Met name in de retail- en de bancaire sector is dat het geval.

Download het hele artikel hier:

OM 2015, nr 3, Digitale transformatie vergt meer van Outsourcingrelaties
Digitale transformatie heeft op alle sectoren en de overheid een enorme impact. Daarnaast dragen serviceproviders nauwe- lijks bij tijdens de herkenning en erkenning van deze transformatie bij hun klanten.
OM.2015.03_Digitale transformatie vergt meer van ITO relaties.pdf (828.77KB)
OM 2015, nr 3, Digitale transformatie vergt meer van Outsourcingrelaties
Digitale transformatie heeft op alle sectoren en de overheid een enorme impact. Daarnaast dragen serviceproviders nauwe- lijks bij tijdens de herkenning en erkenning van deze transformatie bij hun klanten.
OM.2015.03_Digitale transformatie vergt meer van ITO relaties.pdf (828.77KB)